Home - Loterijen - Vrienden Loterij Opzeggen

Vrienden Loterij opzeggen

Wilt u de vriendschap met de Vrienden Loterij verbreken, gebruik dan nu de gratis opzegbrief van Opzeggen.net. Door uw naam en adres in te voeren wordt er een opzegbrief gegenereerd. Zo hoeft u zelf niet meer te zwoegen op een brief. Met de opzegservice van Opzeggen.net maken wij het u nog makkelijker. Tegen een kleine vergoeding printen wij uw brief en sturen we hem ook nog op naar de Vrienden Loterij.

Vrienden Loterij opzegbrief maken

U kunt hieronder uw opzegbrief maken voor de Vrienden Loterij. Door uw gegevens in te voeren kunnen wij direct een opzegbrief voor u genereren. Deze kunt u gratis downloaden en moet u zelf versturen. Wilt u er zeker van zijn dan uw opzegging bij de Vriend

Maak je opzegbrief

Voer je gegevens in en wij maken automatisch een perfecte opzegbrief voor Vrienden Loterij.

Plaats je handtekening (optioneel)Vrienden Loterij
T.a.v. Klantenservice
Van Eeghenstraat 70
1071 GK Amsterdam

, 27-04-2017

Betreft: Opzeggen

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zeg ik het loterij abonnement bij uw organisatie op. Ik verzoek u, met inachtneming van de contractuele opzegtermijn, mijn contract per eerstvolgende mogelijkheid te beëindigen.

Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Lotnummer(s):

De incassomachtiging dient tevens per eerstvolgende mogelijkheid beëindigd te worden.

Hiervan zie ik graag binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging. Mocht ik binnen 2 weken geen reactie van u ontvangen dan beschouw ik de opzegging als definitief.

Met vriendelijke groet,


Wat is opzegtermijn bij VriendenLoterij?

Opzeggen bij de vriendenloterij is op verschillende manieren mogelijk. Afhankelijk van de methode die men gebruikt om het abonnement stop te zetten, is het opzegtermijn maximaal 1 maand. Opzeggen kan telefonisch via een 0900 nummer, via het internet met een contactformulier of met een opzegbrief. Met een brief duur de verwerking misschien wat langer, maar is wel betrouwbaar. Nadat men heeft aangegeven de overeenkomst met de vriendenloterij te stoppen, krijg je een schriftelijke bevestiging of elektronisch bericht van de beëindiging van het abonnement.

Automatische incasso

Als je meespeel met de vriendenloterij dan speel je met automatische incasso. Deze zogeheten kansspelincasso kan niet worden teruggeboekt. Met het opzeggen van de vriendenloterij zal ook de incasso stop worden gezet. Dan kan men bij zijn eigen bank het rekeningnummer van de loterij blokkeren. Per bank is dit verschillend, dus neem altijd contact op met de bank voor de mogelijkheden. Dit verzoek om te corrigeren kan tot 13 maanden na de afschrijving plaatsvinden en dan onderzoekt de bank op dit verzoek terecht is.